06-08-61 : ประกาศหยุดทำการสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนตุลาคม  2561 
 06-08-61 : ประกาศหยุดทำการสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนสิงหาคม  2561 
 06-07-61 : ประกาศหยุดทำการสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนกรกฎาคม  2561 
 31-05-61 : ประกาศหยุดทำการสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนมิถุนายน  2561 
 10-05-61 : ประกาศหยุดทำการสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 
 23-03-61 : ประกาศหยุดทำการสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนเมษายน 2561
 28-02-61 : ประกาศหยุดทำการสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำเดือนมีนาคม 2561