กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ครั้งที่ 3/2561 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561
ประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีนระดับชาติ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม
จัดกิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ด้วยการรักษาโรคตามแนวทางแพทย์ทางเลือก"วันไลออนส์สากลบริการปี 2561" ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45
มหาวิทยาลัยการแพทย์เหลียวหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนตามหลักสูตรการแพทย์แผนจีนตาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม mou สมาคมแพทย์จีน ประเทศไทย
พิธีเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และ คนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 78 ปี
กิจกรรมรำลึกบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2561
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR ประจำปี 2561
แพทย์แผนจีนร่วมใจภักดิ์จิตอาสาเพื่อประชาพ้นโรค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 คณะศึกษาดูงานกระทรวงสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเจียงซี มณฑลเจียงซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 คณะผู้บริหารกรมบริหารยาแผนโบราณจีน กระทรวงสาธารณสุข สาธารณะรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กระทรวงสาธารณสุขกานชู มลฑลกานชู สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการอนุรักษ์มรดกไทย (ถนนวัฒนธรรม) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
สืบสานประเพณีสงกานต์ประจำปี 2561
กิจกรรม QA Day 2561
พิธีมอบปริญญาบัตรการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำปีการศึกษา 2561
งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมรำลึกบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
งานไทย-เซียงไฮ้ ครั้งที่ 30
ลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
กิจกรรมรำลึกบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบ ๗๗ ปี